Díky registraci získáte rozšířený obsah a další výhody.
REGISTROVAT PŘIHLÁSIT

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ PŘES INTERNET

Vyplněním a doručením tohoto formuláře prodávajícímu můžete uplatnit právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Více k podmínkám odstoupení od kupní smlouvy viz článek 7 Obchodních podmínek pro e-shop prodávajícího dostupných na www.mujclub.cz („dále jen „Obchodní podmínky“).

Jak odstoupit od smlouvy?

Pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy dle odst. 7.1 Obchodních podmínek, vyplňte níže přiložený formulář a zašlete jej ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy prodávajícímu jedním z těchto způsobů:

·        preferovaný a doporučený způsob: doručení formuláře odstoupení od smlouvy ohledně konkrétního zboží smluvnímu partnerovi, který Vám dané zboží dodal; informace a kontaktní údaje o dodavateli každého zakoupeného produktu obdržíte v e-mailovém potvrzení Vaší objednávky učiněné v e-shopu; dodavatel vyřídí vracení zboží a odstupování od smlouvy v zastoupení prodávajícího. Na doručovací adresu dodavatele pak musíte nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy zaslat zpět i zakoupené zboží. 

·        pokud nevyužijete preferovaný způsob výše, zašlete formulář odstoupení od smlouvy buďto e-mailem na reklamace@innovationczechsport.cz, nebo v listinné podobě na doručovací adresu prodávajícího: Innovation Czech Sport s.r.o., Náhorní 272/9, 182 00 Praha 8 – Kobylisy. Na tuto adresu pak nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy zašlete zpět i zakoupené zboží. 

Více o odstoupení od kupní smlouvy, vracení zboží a vracení peněz viz čl. 7 Obchodních podmínek.

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Vracené zboží:

Číslo objednávky

 

Datum převzetí od přepravce nebo osobního vyzvednutí

 

Identifikace vraceného zboží (název)

 

 

Údaje o kupujícím:

Jméno, příjmení

 

Doručovací adresa

 

kontaktní e-mail

 

kontaktní telefon

 

číslo účtu (pro vrácení peněz)

 

Odstupuji od kupní smlouvy ohledně výše uvedeného zboží, a to v zákonné lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

 

Datum, podpis: