Díky registraci získáte rozšířený obsah a další výhody.
REGISTROVAT PŘIHLÁSIT

50 LET KOPANÉ V LIDICÍCH

Vážení přátelé, dovolte, abych poděkoval pánům Václavovi Hanfovi a Františkovi Slavíkovi za jejich letitou práci ve fotbalovém oddílu kopané v Lidicích. Oslavy, které proběhly k padesátiletému výročí kopané v Lidicích na zdejším fotbalovém hřišti, byly důkazem organizačních schopností výše uvedených kamarádů. Díky nim se hraje kopaná v naší obci nepřetržitě tak dlouhou dobu. Nevím přesně, kdy byla kopaná v naší obci založena, ale její historie byla přervána válkou, ať byla první nebo druhá. Vinou válek, zejména pak lidické tragédie, se v Lidicích nemohlo ve sportu pokračovat tak, jak je to v jiných českých obcích. Kopaná se začala hrát v Lidicích až v padesátých letech, snad v roce 1954-1960. Zakladateli byli pánové Landr, Endršt, Hlavatý, Sobíšek, Jaroš, Šašma a další. Dalšími pokračovateli jsme byli my, poválečná generace. K pokračování kopané došlo po návratu z vojny některých z nás v roce 1969. Tehdy hráli kopanou za Lidice všichni lidičtí kluci. Později nás posilovali kamarádi z okolních vesnic, nebo později narození, jako Vašek Hanf a Fanda Slavík, jejichž činnost přešla do činovnických funkcí. Díky nim se zde hraje fotbal nepřetržitě do dnešní doby.

Sokol Lidice

Zleva stojí: Josef Jaroš, Pavel Pokorný, Jaroslav Adamec, František Kuře, Karel Chvála, Petr Pokorný, Přemysl Brabec, Jiří Dostál, Zleva sedící: František Kolář, Jaroslav Sýkora, Josef Plátek, Josef Poleščuk, Ladislav Huml

Za všechny zakladatele z roku 1969 Jaroslav Adamec. 

Oslavy 50 let od znovuzaložení fotbalu v Lidicích