Díky registraci získáte rozšířený obsah a další výhody.
REGISTROVAT PŘIHLÁSIT

HISTORIE KLUBU

Muži někdy kolem roku 1964 až 66. Horní řada zleva: Jan Lorenc st., Jiří Votava, Evžen Váňa, Sláva Líbal, Jiří Švancara, Čestmír Kluka. Spodní řada zleva: František Šulc, Jaroslav Pech, Jaroslav Špicar, Antonín Novotný, Vojta Toms.

Fotbalový klub ve Všestudech má bohatou historii - vždyť byl založen už v roce 1926.

Fotbal byl založen ve Všestudech v období, které pro naše předky bylo charakterizováno vznikem nového Československa, v období, kdy se existence fotbalového klubu neobešla bez podpory té části obyvatel obce, která měla možnost vzniku klubu podporovat. Ve Všestudech sice pracoval organizovaný sportovní klub Sokola, ale fotbalový klub zde nebyl. Není jistě bez zajímavosti,že naše předchůdce jistě trápila skutečnost, že v sousedních Dušníkách se fotbal již hrál.

Pro vznik fotbalového oddílu bylo především třeba získat pozemky k vytvoření fotbalového hřiště. První hřiště se nacházelo,jak se dnes říká „Na ladech“ u zámecké strouhy a pozemek poskytl tehdejší statkář pan Martinovský.Tam mohla být zahájena činnost tohoto klubu. Zájem o kopanou byl tak velký, takže byla ve Všestudech ustavena dokonce i dvě mužstva. V tehdejší rezervě, jak se „B“ mužstvu říkalo, hráli i dorostenci, kteří se připravovali na zápasy ve II. Třídě, kde hrálo I. mužstvo.


První zájezd do NDR: odjezd ze Všestud.

Zájem o sport, zejména o kopanou, byl rozhodujícím momentem v životě naší obce. V té době hrála Viktorka v pražské skupině a jejím soupeřem byla i taková mužstva jako je Čechie Karlín.

V nelehkém období po roce 1938 byl fotbal jedním z mála prostředků, jak se dala udržovat národní soudržnost a pak se mohlo posilovat vědomí budoucího osvobození. V této době se hřiště Viktorky neustále stěhovalo z místa na místo podle toho, který statkář měl o kopanou větší zájem a tomuto sportu přál.

Přestože se naplnily tužby našich občanů a po roce 1945 bylo možné opět svobodně se rozvíjet veškeré zájmy, nebylo toto období pro kopanou ve Všestudech příliš vhodné. Řada našich občanů hledala nové působiště v severní nebo západní části naší republiky, což znamenalo i odliv obyvatelstva z naší obce a tím i úbytek hráčů. Situaci, která vznikla , nebylo v silách klubu řešit,a proto byla v roce 1953 činnost fotbalového klubu přerušena.

Nástupem mladší generace roku 1964 byla znovu obnovena aktivní činnost fotbalového klubu ve Všestudech.Jejími hlavními iniciátory byli Jaroslav Pech, Václav Král, Václav Pech, Josef Maška, Karel Jindra a další nejmenovaní. Tato doba přinesla pro kopanou ve Všestudech výraznější výsledky a dostala fotbal na přední místo zájmů obyvatel obce. Přestože jsme celé toto období nenosili název Viktoria , jsme na tuto historii hrdi.